Fler tjejer än killar på Stockholm filmfestival junior

Fler tjejer än killar på Stockholm filmfestival junior

I helgen avslutades Stockholms filmfestival Junior med en prisutdelning. Hela våren har barn och unga skapat film på filmverkstäder och nu är det fler tjejer än killar bland filmskaparna.

Under sportlovet gick startskottet för Juniors verksamhet och under en intensiv vår har barn och unga skapat film tillsammans med filmpedagoger under mobila filmverkstaden som kommer till skolorna runtom i Stockholm. Dessutom har de skickat in bidrag till den nationella kortfilmstävlingen 1 minut film.

- Ett av Juniorfestivalens mål är att uppmuntra barn och unga att själva göra film. Värt att notera är att det är fler flickor än pojkar som har deltagit i filmproduktionen i år, även om snittåldern i det här fallet är 12 år, säger Git Scheynius, festivalchef, i ett pressmeddelande.

Dock är det fortfarande ojämställt. Nu är 53 procent av barnen tjejer. Totalt har 18 000 antal barn och unga deltagit i olika verksamheter hos Stockholms filmfestival under året.

3 kommentarer

  1. Jonnybravo
    Varför är det värt att notera att det är fler tjejer än killar när det rör sig om så lite som en majoritet på 53%? Det låter snarare som en ren tillfällighet, i synnerhet då snittåldern är 12 år.
  2. Peter Dahlgren
    Det brukar föras politiska diskussioner om huruvida man ska införa lagar som åtgärdar ojämställdhet och så vidare. Stockholm filmfestival har också sagt, vilket inte framgår i artikeln, att de sett denna trend under ett par års tid..
  3. Beck
    Undrar vilka insatser som sätts in för försöka hålla det på den här nivån. Så vi inte ser en omvänd effekt där killarna är en klar minoritet. Vilket borde vara precis lika dåligt som med manlig majoritet. Något säger mig att hela samhället är så inriktat på att få in tjejer så när när de går om finns inga strategier för att bevara den jämna fördelningen. Sedan borde det kanske finnas andra aspekter än kön som borde vara minst lika viktigt för film. För vill vi mest se en överrepresentation av film om historier om medelklassen, oavsett om det är en man eller kvinna som gjort dem?
Skriv kommentar