Katastroffilmer med eftersnack ska lära ungdomar om kriser i samhället
Katastroffilmerna: Den blomstertid nu kommer, Interstellar, Into the storm, I am legend och San Andreas.

Katastroffilmer med eftersnack ska lära ungdomar om kriser i samhället

Under krisberedskapsveckan i maj kan kommunerna bjuda in unga till filmvisning av en känd katastroffilm. Tanken är att använda filmen som utgångspunkt för att öka kunskapen och skapa diskussion om hur verkliga kriser kan påverka unga.

"Vet du vad som händer vid en verklig kris?" är kampanjens budskap under krisberedskapsveckan 6 till 12 maj. Bakom veckan står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som vill öka människors riskmedvetenhet och beredskap för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som det brukar.

Under veckan är det kommunerna som genomför olika aktiviteter för sina invånare. I år satsar MSB och kommunerna särskilt på att nå unga 13 till 19 år genom katastroffilmer med eftersnack.

– De flesta unga människor som är födda i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. Däremot har många sett katastroffilmer eller serier som på olika sätt visar jordens undergång. Med inspiration och verktyg från populärkulturen kan vi starta en bra dialog om verklighetens kriser, säger Christina Andersson som är ansvarig för krisberedskapsveckan på MSB.

Kommunerna bjuder in unga till en filmvisning av en katastroffilm och man pratar sedan om hur kommunen jobbar när samhällskrisen kommer, och vad man kan göra som privatperson. Till filmen finns också ett quiz och ett informationsblad om vad samhället gör (och vad du bör göra) om samhällskrisen kommer.

Under 2018 fick krisberedskapsveckan stort genomslag när MSB skickade ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige.

Rättigheterna för katastroffilmerna får kommunerna genom Swedish Film.

Skriv kommentar