Lagra en terabyte på storleken av en sockerbit
InPhase Tapestry 300r. Holografisk lagring för futtiga 110 00 kronor.

Lagra en terabyte på storleken av en sockerbit

Med hjälp av holografisk lagring är det nu möjligt att lagra en terabyte data på en yta lika stor som en sockerbit. För bara 110 000 kronor. Men tekniken är ännu i sin linda.

Som namnet antyder är det en fråga om tredimensionell lagring av data. Det sker med hjälp av laser och kan i teorin rymma en terabyte information på en yta lika stor som en sockerbit. Skivorna är dessutom extra intressanta ur arkiveringssynpunkt eftersom de håller i upp till 50 år.

Men priset ligger kring 110 000 kronor (18 000 dollar) för den så kallade Tapestry 300r av företaget Inphase och förväntas dyka upp på marknaden under maj.

Tapestry har en lagringskapacitet på 300 gigabyte och varje skiva kostar omkring 1 000 kronor. Tanken är att kapaciteten ska öka successivt till 1,6 terabyte.

Först år 2005 dök en prototyp för holografisk lagring upp. Det har dock spekulerats kring denna typ av lagring sedan 1960-talet.

InPhase Technologies
inphase-tech.com
Skriv kommentar