Läs filmkurser på nätet
I kursen "Create a matte painting" ska du byta ut det blå fältet mot en rörlig animation med två figurer.

Läs filmkurser på nätet

Wikiversity har ett tiotal kurser och guider som lär dig göra film. Det börjar grundläggande med manus i kursen "Formatting the script" och fortsätter in på mer tekniska kurser som "Create a matte painting".

Kurserna är som Wikipedia, det vill säga en wiki, vilket innebär att vem som helst kan redigera och lägga till ny information. Håll koll på Wikiversity i framtiden för nya kurser.

Skriv kommentar