Magisterutbildning för filmproducenter

Filmhögskolan i Göteborg startar till hösten en magisterutbildning i filmproduktion. Den riktar sig till blivande producenter och lär ut ledarskap och organisation.

Utbildningen vänder sig till filmskapare och producenter som vill fördjupa sina kunskaper i produktion av rörliga bilder samt strategiskt planera för att långsiktigt kunna leda och utveckla sin konstnärliga verksamhet.

Genom utbildningen får du diskutera medstudenternas arbeten och träna kommunikation i tal och skrift. Studierna omfattar konstnärlig, humanistisk och ekonomisk kunskap i kombination med omvärldsanalys och aktuell debatt.

Undervisningen bygger på bland annat gästföreläsare i organisation och ekonomi, internationell samproduktion och samfinansiering, distribution och visning av rörlig bild, presentationsteknik, ledarskap, konflikthantering, juridik och genus.

Ansökan ska vara inkommen till filmhögskolan senast 11 maj 2009 och det finns tolv platser till höstens utbildning. Kursen är på 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier).

För att komma in på utbildningen måste du ha genomgått en grundläggande konstnärlig högskoleutbildning om minst 120 poäng eller ha motsvarande dokumenterad erfarenhet av produktion av rörlig bild.

1 kommentar

  1. Milad Failli
    Hej! Mitt namn är Milad Failli och är 26 år gammal, är lite intresserad av att söka till skolan. Vem kommer man i kontakt med? Förfrågan?
Skriv kommentar