Netd@ys - film och media för unga
Netd@ys 2004

Netd@ys - film och media för unga

Netd@ys är världens största arena för ungdomsprojekt inom nya medier, utbildning och kultur. Under november kan du visa upp ditt eget projektet och delta när Netd@ys Sverige satsar på digital film.

Netd@ys-veckan är från 22 till 27 november 2004 och pågår lokalt i varje land, men med internationellt utbyte.

Ungdomar upp till 25 år, från alla länder, kan delta i projektet. Även skolor och institutioner kan vara med, vilket gör det idylliskt för lärare att samverka med eleverna både i den egna klassen och från andra länder.

Förra året deltog tusentals ungdomar från hela Europa, varav ett hundratal från Sverige. Aktiviteterna bestod bland annat av filmvisningar och filmkurser.

Årets tema är dialog mellan kulturer och bild, alltså ett relativt brett begrepp. Deltagarna får använda valfritt bildmedium såsom foto, film, video et cetera.

Reglerna är som lyder:

  • Projektet bör baseras på temat Dialog mellan kulturer och bild och demonstrera användandet av datateknologi när det gäller inlärning, undervisning och forskning.
  • Ni kan starta när som helst under året, men de måste ha en speciell aktivitet planerad under Netd@ys-veckan då de kommer att visas.
  • Helst ska ni arbeta med andra personer och organisationer.
  • Sista anmälningsdag är den 21 november 2004.


För mer information, kontakta Sveriges representant (Ungdomsstyrelsen) och läs även mer hos netdayseurope.org.

2 kommentarer

  1. ash
    Sista anmälningsdag är den 21 november 2001. hihi
  2. Pace
    Haha, så det kan gå. Jag har nu uppdaterat nyheten med rätt årtal.
Skriv kommentar