Nitra - ny festival för dokumentär film

Nitra äger rum den 27-30 oktober och är inriktad på dokumentärt material. Under dagarna visas bland annat föreningsfilmer och hembygdsfilmer på orter runt om i Dalarna, och en forskningskonferens arrangeras i Falun.

Syftet med festivalen Nitra är att göra den typen av film tillgänglig för forskare och allmänhet. Med filmens hjälp ska de ge ökad kunskap om historiska epoker, verksamheter, miljöer, personer och händelser.

Bakgrunden till festivalen är uppbyggnaden av filmarkivet i Grängesberg, där icke-professionell och dokumenterande film vårdas och bevaras.

Temat för årets festival är: Vilka självbilder förmedlas genom filmerna? I vilken grad har filmerna bidragit till att skapa lokala och regionala identiteter? I vilken mån fungerar filmerna som minnen ? personliga såväl som kollektiva?

I Falun arrangeras också en företagsmässa för filmintresserade, och i Smedjebacken och Ludvika ett filmprojekt där skolungdomar gör sina egna dokumentära berättelser med hjälp av Film i Dalarna och Filmarkivet i Grängesberg. Premiärvisningen äger rum på E-biografen i Smedjebacken.

Skriv kommentar