Nordiskt Internetprojekt i startgropen
Det danska filminstitutet i Köpenhamn

Nordiskt Internetprojekt i startgropen

Tillbaka från Köpenhamn har nu Peter Dahlgren från Voodoo Film, tillsammans med nordiska institut och organisationer för film, diskuterat ett underlag för framtidens Internetprojekt.

Huvuddelen av mötet under gårdagen handlade om att skapa en visningsarena för nordiska filmskapare där de kan visa upp sina filmer och ta in feedback från besökare. Det poängterades också att Internetportalen ska ha förgreningar i verkliga livet med exempelvis workshops och liknande typer av träffar.

Målgruppen för projektet kommer att vara, som det ser ut nu, ungdomar i 15-20 års ålder som tidigare har gjort någon enstaka film och vill visa upp sina verk och lära sig mer.

Peter Dahlgren argumenterade givetvis för Voodoo Film och att samla in befintliga resurser under ett och samma tak, men frågan är om ett samarbete över huvud taget sågs som ett alternativ. Det får vi låta tiden utvisa.

1 kommentar

  1. Joel
    hoppas hoppas
Skriv kommentar