Ny bildsensor skapar bättre bilder

Amerikanska företaget Foveon har utvecklat en ny bildsensorteknik kallad X3 för digitala kameror och så småningom videokameror. Tekniken bygger på ett treskiktslager med grundfärgerna rött, grönt och blått.

Tekniken baserar sig på att det bildchip som sitter i kameran har tre olika lager (blått, grönt och rött) som fångar upp de tre grundfärgerna i samma pixel. I de nuvarande kamerorna används ett så kallat mosaikmönster, vilket innebär att de tre grundfärgerna fångas upp i var sitt "mönster". Då krävs det hela tre pixlar för att fånga alla tre färgerna. Detta innebär att den nya bildsensorn ger tre gånger bättre kvalité än den tradionella tekniken.

Bildsensorn är en så kallad CMOS, som är både billigare och enklare att tillverka än CCD som anses vara bättre, men också mer komplexa att producera.

De första stillbildskamerorna som kommer att ha Foveons X3 bildsensor kommer från japaska Sigma och heter SD9.

Skriv kommentar