Ny kurs för dokumentärfilmsproduktion

På Luleå tekniska universitet finns nu en dokumentärfilmskurs på 30 poäng. Kursen läses mestadels på distans och fokuserar främst på eget arbete.

Luleå tekniska universitet har startat en ny kurs som lär ut produktion av dokumentärfilm. Kursen är på 30 högskolepoäng och efter utbildningen ska du ha utvecklat djupare kunskaper om dokumentärfilmen som genre och färdigheter för att producera dokumentärfilm.

Kursen går i halvfart med ett par undervisningstillfällen och större delen distans. Det kombineras med seminarier, workshops, föreläsningar och grupparbeten. Tonvikten läggs på eget arbete under kursen.

För att påbörja kursen bör du ha grundläggande kunskaper i videoproduktion och journalistik.

Skriv kommentar