Producenter ska utbildas vid Filmhögskolan i Göteborg

I januari 2008 startar en ny utbildning för filmproducenter. Kursen som spänner över ett år ges som en magisterutbildning med inriktning mot internationell samfinansiering.

– Vi har definierat att ett av svensk films stora svagheter är internationella kontakter och kunskap om internationell samfinansiering. Kursen startas för att öka bredden och kunskapen inom svensk film, säger Göran du Rées, konstnärlig ledare på Filmhögskolan i Göteborg.

På skolans hemsida säger han att skolan med kursen vill stärka producenterna i sin yrkesroll samt uppmuntra eleverna till att formulera en vision om den film de vill producera. Målet är att värna om filmen.

Kursens mål är också att ge producenterna kunskaper i vad fördjupad samproduktion kan innebära. 

Under utbildningen kommer eleverna att få kunskaper i bland annat filmproduktion, internationell samfinansiering, företagsledning, organisation och vetenskapsteori. Studenterna kommer också som en del av kursen att göra studiebesök på samproduktionsforum i Europa. 

Kursen riktar sig främst till producenter som redan är yrkesverksamma i branschen. Enligt Göran du Rées är ett av skälen till detta att det i dag saknas den typen av vidareutbildning.

Kursen kan sökas fram till den 10 december.

1 kommentar

  1. Bleckert
    Kanske borde nämnas att man måste ha 180 hp (120poäng) och brancherfarenhet för att kunna söka.
Skriv kommentar