Nya platser på filmutbildningen hos DI

Den första december är sista ansökningsdagen för de sex filmutbildningar som finns på Dramatiska Institutet (DI). Utbildningarna startar hösten 2005.

Dramatiska Institutet, eller DI i dagligt tal, har vartannat år intagning till sina platser på sina sex filmutbildningar. Varje utbildning har endast fyra platser, så konkurrensen är hård och intagningsproven tuffa. Men man anses samtidigt ha en trygg plats in i filmbranschen.

Utbildningarna är:

  • Filmfoto
  • Filmklippning/redigering
  • Filmljud
  • Filmmanus
  • Filmproduktion
  • Filmregi


Samtliga program är 120 poäng och 6 terminer långa och omfattar heltidsstudier. Undantaget är filmmanus som är 140 poäng, eller 7 terminer lång.

Sista ansökningsdag är 1 december.

Skriv kommentar