Nytt bankgironummer för Backend Media

Voodoo Films moder, Backend Media, har ett nytt bankgironummer för betalningar. Det befintliga plusgironumret är oförändrat.

Bankgiro: 5641-6746
Plusgiro: 35 68 18-5

Skriv kommentar