Så fördelas pengarna 2004

Under året kommer Svenska Filminstitutet att ge filmstöd till de regionala resurscentrumen på strax över 19 miljoner kronor och de regionala produktionscentrum på 3 miljoner kronor.

I dag finns 19 regionala resurscentrum som varje år får stöd från Svenska Filminstitutet för att främja filmen i de olika regionerna. Tre av dessa räknas sedan år 2000 även som regionala produktionscentrum och får i år stöd med en miljon var. De är Film i Väst (Västra Götalands län), Filmpool Nord (Norrbottens län) och Film i Skåne (Skåne län). Syftet är att långsiktigt stärka långfilmsproduktion i dessa tre regioner.

Här följer en komplett lista över hur mycket filmstöd varje resurscentrum har fått för år 2004, med sökt stöd inom parentes. Vad gäller produktionscentrum så ingår produktionsstödet om 1 000 000 kr i listan nedan.

Film i Väst
3 300 00 kr (10 000 000 kr)
Västra Götalands län

Filmpool Nord
2 400 000 kr (5 000 000 kr)
Norrbottens län

Film i Skåne
2 000 000 kr (3 190 000 kr)
Skåne län

Film Stockholm
1 000 000 kr (1 465 000 kr)
Stockholms län

Film på Gotland
500 000 kr (1 000 000 kr)
Gotlands län

Film i Västerbotten
900 000 kr (1 400 000 kr)
Västerbottens län

Film i Västmanland
500 000 kr (1 200 000 kr)
Västmanlands län

Film i Dalarna
1 200 000 kr (1 700 000 kr)
Dalarnas län

Film i Värmland
1 400 000 kr (2 700 000kr)
Värmlands län

Filmpool Jämtland
800 000 kr (900 000 kr)
Jämtlands län

Film i Västernorrland
1 400 000 kr (1 600 000 kr)
Västernorrlands län

Film i Örebro län
500 000 kr (1 436 000 kr)
Örebro län

Film i Uppland
300 000 (300 000 kr)
Uppsala län

Film i Sörmland
400 000 kr (500 000 kr)
Södermanlands län

Film i Halland
400 000 kr (700 000 kr)
Hallands län

Reaktor Sydost
1 100 000 kr (1 100 000 kr)
Kalmar-, Blekinge- och Kronobergs län

Film i Öst
365 000 kr (600 000 kr)
Östergötlands län

Film i Gävleborg
365 000 kr (800 000 kr)
Gävleborgs län

Film i Jönköpings län
365 000 kr (400 000 kr)
Jönköpings län

Summa totalt (beviljat): 19 195 000 kr
Summa totalt (sökt): 35 991 000 kr

Skriv kommentar