Så promotar du din film!

Mark Steven Bosko på CustomFlix ger handfasta tips om hur du marknadsför din film på video eller dvd.

Skriv kommentar