Sex får gå från Film i Väst

För tillfället är det 18 personer anställda på Film i Väst. Mot slutet av 2005 kommer sex personer att varslas.

Film i Väst med sitt säte i Trollhättan expanderar nu med en ny studio och många nya filmer i produktion. Med ändå väntas sex personer på uppsägning. Bengt Toll, utvecklingschef på Film i Väst, säger att det inte är något dramatiskt då det hela handlar om problem med två fasta tjänster och fem projektanställningar som upphör under 2005.

De är ett av landets 18 regionala resurs- och produktionscentrum för film och är utan tvekan det största. Bland annat har de samproducerat biografframgångarna Fucking Åmål, Jalla! Jalla! och Kopps.

Projektpengarna är slut och de fem projektanställda arbetade med att bygga upp ett kontaktnät med målare, snickrare och frisörer som skulle kunna stå redo när en filmproduktion drar igång.

Bengt Toll säger att Film i Västs resurser, som är 37 miljoner varje år från Västra Götaland, ska gå till filmproduktion, inte till att bygga ut deras organisation. Det finns ingen anledning, i alla fall inte i dagsläget, att ha en stor organisation.

Relaterat: Låna utrustning gratis hos resurscentrum

Skriv kommentar