SF köper upp Sandrew

SF Bio köper upp konkurrenten Sandrew Metronome och blir på så vis störst inom svensk biografmarknad. Jan Bernhardsson, vd för SF Bio bekräftar att varumärket Sandrew Metronome kommer att försvinna från de svenska biograferna.

Vid köpet får Bonnierägda SF Bio 65 % av biografmarknaden mot tidigare 52 %. Köpet uppgår till 100 miljoner kronor och SF får då 89 biografsalonger på 15 orter runt om i landet samt 16 i Köpenhamn och sammanlagt 21 salonger i Helsingfors och Åbo.

Först måste Konkurrensverket godkänna affären, men om den får klartecken kommer SF att kontrollera omkring två tredjedelar av den svenska marknaden.

Sandrew gammalt i gemet
Sandrew Metronome startades 1926 av Anders Sandrew som öppnade biografen Metropol i Stockholm. I dagsläget ägs företaget av den norska mediekoncernen Schibsted.

Lönsamheten för Sandrew Metronome har varit svikande, en förlust på 24 miljoner kronor förra året och liknande negativa prognoser för det aktuella året. Anledningen tycks vara att filmbolagens intäkter via hyr- och köpvideo samt tv-visningar stiger mer än intäkterna för biografvisningar.

Dessutom stod videofilmerna för nära hälften av intäkterna 2003, medan biograferna endast för en fjärdedel.

Skriv kommentar