"SF missbrukar sin ställning"
Missbrukar SF sin monopolställning?

"SF missbrukar sin ställning"

"SF missbrukar sin ställning" tycker Folkets hus och parker.

De menar att SF dikterar villkoren på biomarknaden och gör att distributörerna och går SF:s behov till mötes vad gäller antal filmkopior och planering av biografernas utbud.

SF vill dock inte säga att de har en monopolsituation. De menar att de har en stark förhandlingsposition i jämförelse med andra bolag, samt att det är distributören som bestämmer hur antalet kopior av en film.

Skriv kommentar