Vad händer när man ber någon som inte är filmare att jobba gratis?

Vad händer när man ber någon som inte är filmare att jobba gratis?

Alla filmare har förmodligen hjälpt till på en filminspelning gratis. Men vad skulle hända om man bad någon som inte jobbar med film att jobba gratis?

1 kommentar

  1. Styrbjörn Dannelöv Karlin
    Ett roligt sätt att spegla en verklighet som inte helt liknar andra. Det gäller inte bara för filmare utan även för oss som driver produktionsbolag. Vi har samma typer av diskussioner med våra kunder.

    Ibland säljer man hela produktioner till mindre än självkostnadspris... utan att ta ut någon lön. Det handlar om att komma åt en kund eller marknad man inte når annars.
Skriv kommentar