Spetsutbildning i filmmusik startar

I höst startar ett kompositionsprogram i filmmusik. Yrket är så ovanligt i Sverige att det endast finns en handfull som utövar det på allvar. Något som Klas Dykhoff, professor i filmljud på Dramatiska institutet, vill ändra på.

Sökande till kursen bör vara musikaliska och ha ett tekniskt och dramaturgiskt kunnande i botten. Dessutom krävs en tidigare för utbildningen relevant examen. I nästa steg testas de sökandes förmåga att skriva och orkestrera filmmusik.

– Det är alldeles uppenbart att svensk film generellt sett är sämre på att nyttja musikens möjligheter än exempelvis fransk, engelsk och amerikansk film är. Det vore därför roligt att få vara med och ändra på det, säger Klas Dykhoff.

De elever som antas till utbildningen kommer sedan att få lära sig mycket om filmljud för tonsättare, filmberättande och dramaturgi. I likhet med DI´s andra program kommer eleverna att samarbeta med andra linjer på skolan. 

­– Kompositörerna måste förstå vad andra yrken kan bidra med till filmmusiken. På samma sätt måste de andra i teamet lära sig vad filmmusiken kan och inte kan bidra med, säger han.

Programmet bedrivs som ett samarbete mellan Dramatiska institutet och Musikhögskolan.

Skriv kommentar