Rekordår för upphovsintäkter – Sverige i världstoppen

Rekordår för upphovsintäkter – Sverige i världstoppen

De globala royaltyintäkterna till upphovspersoner når nya rekordnivåer med 9,2 miljarder euro för 2016. Det är en ökning med 6 procent gentemot föregående år, enligt nya statistik.

Det visar en ny rapport från Stims paraplyorganisation International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).

Radio och tv står för den största delen av intäkterna, nämligen cirka 43 procent av de globala intäkterna.

Intäkterna för digital konsumtion har nästan tredubblats sedan 2012 och växte med över 50 procent 2016, och ligger nu på knappt en miljard euro. Detta är till stor del tack vare att streamingen ökar kraftigt. Globalt sett står den digitala delen enbart för 10 procent av intäkterna, men Sverige sticker tydligt ut på området. För Sverige är 33 procent av de totala intäkterna från digital konsumtion, vilket gör Sverige till det tredje mest digitala landet när det gäller upphovsrättsliga ersättningar. 

– En förutsättning för en hållbar digital musikmarknad är en betalande publik, därför är det oerhört glädjande att allt fler inser värdet av musik och köper tjänster för att få kunna konsumera all den musik som finns tillgänglig online idag. De senaste årens digitalisering har lett till att fler får tillgång till mer musik, vilket självklart Stim välkomnar, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd för Stim. 

Svenskar prenumererar allt mer på digitala musiktjänster, från 44 till 50 procent på bara ett år, och ökningen är kraftigast för 12-15 åringar som uprenumererar på musik via internet, enligt statistik från Internetstiftelsen.

Skriv kommentar