Svensk invald i europeiskt d-bioprojekt

Svenska Filminstitutets VD, Åse Kleveland, valdes denna vecka till president i European Digital Cinema Forum. De arbetar för att digitalisera biograferna i Europa.

Digital bio är som namnet antyder morgondagens biografsystem där filmprojektorn med sin 35 mm kinofilm byts ut till digitala varianter som ger lägre distributionskostnader och faktiskt även betydligt skarpare bild.

European Digital Cinema Forum arbetar för att underlätta en digitalisering av biografverksamheten i Europa. EDCF består av en mängd organisationer, institutioner och företag runt om i hela Europa och arrangerades med initiativ av Sverige, Storbritannien och Frankrike våren 2001 med Åse Kleveland i spetsen.

Huvudämnet har varit att ta fram en ny global standard för digital bio, bland annat genom samarbete med amerikanska företag och genom att ge ut publikationer, arrangerat konferenser samt givit råd till EU.

Skriv kommentar