Svenska Filminstitutets grundare död

Harry Schein blev 81 år gammal. Han grundade Svenska Filminstitutet och var dess förste chef mellan 1963 och 1978.

- Det är med stort vemod som vi på Svenska Filminstitutet har mottagit meddelandet om Harry Scheins bortgång. Det var han som på 60-talet lade grunden för den svenska filmpolitiken. Han utvecklade Svenska Filminstitutet som idé, institution och filmproducent, byggde Filmhuset och utformade filmstöd.

Det säger Åse Kleveland, vd för Svenska Filminstitutet.

- Allt detta åstadkom han i kraft av sina rika förmågor som nyskapande ingenjör, politisk människa och europeisk intellektuell. Harry Schein bidrog mer än någon annan till att filmen fick ett politiskt erkännande som konstnärligt uttryck, fortsätter Åse.

Skriv kommentar