SVT minskade på nyheter medan TV4 utökar visar rapport

Förra året minskade SVT på nyheter och sport under bästa sändningstid. TV4 ökade däremot sina.

Både SVT och TV4 ökade sitt utbud av underhållning under 2004. TV4 har mellan 1998 och 2004 minskat nyheter och fakta med i genomsnitt 3 timmar i veckan samtidigt som underhållningen ökade med 25 timmar per vecka. Andelen nyhetsprogram har däremot ökat under de två senaste åren.

? Det innebar att underhållningsutbudet under 2004 ökade mycket kraftigt både i SVT och i TV4, säger Kent Asp, professor vid institutionen för journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet som genomfört studien åt Granskningsnämnden.

SVT visar mer nöjesprogram och långfilm än tidigare. Nyheter och fakta minskade.

TV4 hamnar mellan public serviceföretaget SVT och kommersiella TV3.
- Att TV4 kallar sig "en kommersiell public servicekanal" är därför en träffande beskrivning, tycker Kent Asp.

Skriv kommentar