Thomson utmanar Sonys 24p

Viper FilmStream Camera är namnet på Thomsons videokamera som är ett steg ännu närmare filmen. Den har ingen bandspelardel utan skickar ut en okomprimerad videosignal som kan spelas in på till exempel en hårddisk.

Viper FilmStream Camera är en videokamera som är en filmkamera, i alla fall enligt Thomson.

Okomprimerad signal
Kameran har ingen inbyggd bandspelare och måste därför anslutas till exempelvis en hårddisk för inspelning. Detta medför att man slipper den komprimering som Sonys och Panasonics hdcam-system (populärt kallat 24p) ger när man spelar in på band.

Viper FilmStream Camera skickar ut en okomprimerad signal i 24p 1920 x 1080 genom sin 9,2 megapixel-CCD med 10 bitars (log) 4:4:4 RGB.

Inga visuella inställningar
Anledningen till att Thomson kallar Vipern för en filmkamera, är att alla visuella inställningar är borttagna, såsom vitbalans, svartbalans, gammakontroll med mera. Det som kommer ur kameran är det som fastnat på bildsensorn, alltså inga bildjusteringar på vägen (varav namnet "FilmStream"). Detta liknar film på många sätt, där man väljer en viss filmsort och måste använda den genom hela tagningen.

Technicolor är med i projektet
Viper-kameran är konstruerad tillsammans med Technicolor, som sett till att färgerna i kamerans 10 bitars logaritmiska videosignal liknar mer film än någon annan digital "filmkamera" på marknaden.

Skriv kommentar