Tre teman för att förbättra svensk films framtid

- Jag har en stark tro på svensk films framtid, sa Bo-Erik Gyberg, ordförande för Filmalliansen och tidigare rektor för Filmhögskolan på Göteborgs universitet, under sitt anförande på Filmkonventet i Luleå. Men han betonar samtidigt tre bitar som måste bli bättre: teknologin, makten och inte minst rädslan.

Bo-Erik Gyberg har hopp om svensk film. Under sin tid som rektor för filmhögskolan i Göteborg såg han att det finns både talang och förmåga att göra film. Frågan är bara var utrymmet finns för dessa nya förmågor?

Gyberg föreslår tre teman att diskutera och arbeta på:

Teknologin: Sverige ligger i dag efter flera andra europeiska länder vad gäller biosalonger som kan visa digitala filmer. Än så länge finns bara omkring 60 biografer. Hur ser möjligheten ut för nerladdning av filmer? Det är via ett stort filmutbud som inspirationen att skapa nytt föds.

Makten: Svenska biografer i storstäderna kontrolleras till 90 % av SF. Hur påverkar det filmutbudet på våra biografer? I dag är det cirka tio personer som avgör alla viktiga finansieringsbeslut för svensk spelfilm. Hur skulle det kunna bli bättre?

Rädslan: Rädsla är en dålig grogrund för kreativitet! Hur ska vi få bort rädslan? I dag finns producenter som berättar om att biograferna nästan är omöjliga att få tillgång till. Regissörerna och manusförfattarna får i nästa steg ta del av producenternas oro. Därmed tas mycket tid från den kreativa processen.

Skriv kommentar