Stockholms konstnärliga högskola flyttar sina spetsutbildningar till masternivå

Stockholms konstnärliga högskola flyttar sina spetsutbildningar till masternivå

Elva inriktningar på kandidatprogrammet blir fem. Det är förändringarna som Stockholms konstnärliga högskola gör med start höstterminen 2020.

Utbildningarna i film och media vid Stockholms konstnärliga högskola förändras från och med höstterminen 2020. Elva inriktningar på kandidatprogrammet görs om till fem.

– Vi flyttar upp en del av de moment vi i dag gör på kandidatnivå till masternivå för att på så sätt kunna ta till vara på de fördjupningsmöjligheter vi numera har på den avancerade nivån. Den konstnärliga forskningen tillåter oss att ta film och mediaområdets frågor till en ytterligare nivå. Våra forskare och doktorander arbetar redan i dag med studenter på den avancerade nivån vilket ger mycket intressanta möjligheter för utveckling av film- och mediekonsten, säger Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media. 

De nya utbildningarna utlyses den 15 november 2019.

Nya kandidatprogrammets fem inriktningar

  • Idé – koncept, manus och projektledning
  • Regi – dokumentär och fiktion
  • Bild – filmfoto, animation och design
  • Montage – ljuddesign och filmklippning
  • Radio – idé, regi och montage

Det första året är gemensamt för alla inriktningar. Det andra och tredje året är specifika för varje inriktning och ges i samarbete med andra inriktningar. Det nya programmet har många valbara kurser vilket ger utrymme att individuellt forma sin utbildning. Efter examen kan studenterna arbeta med film och media inom sin inriktning eller söka ett masterprogram för att specialisera sig ytterligare och fördjupa sitt konstnärskap.

Nya masterprogrammets tre inriktningar

  • Animation
  • Art of impact
  • Dokumentära processer

Skriv kommentar