Upphovsrätt håller tv-serier borta från dvd

Det är för dyrt att licensiera originalmusiken. Därför kan tv-serier inte släppas på dvd när bolagen vill, och det slutar ofta med att musiken får bytas ut mot billigare musik. Dessutom kan delar av serien kanske aldrig släppas på dvd.

Fenomenet är framför allt drabbat USA, men Sverige är inget undantag. Humorserien HippHipp!, som gick på SVT under hösten 2001, släpptes på dvd med borttagna musikstycken.

En del påpekar att hängivna fans är villiga att betala extra för originalmusiken, så länge som de förstår varför. Men filmbolagen är av en annan åsikt och väljer att inte släppa serierna på dvd, eller ta bort musiken helt och hållet.

Tv-serier har blivit ett överraskande framgångsrecept. Enligt en rapport från finansbolaget Merill Lynch (september 2004) spenderar konsumenter omkring 2,3 miljarder dollar på tv-serier i dvd-format. Summan förväntas öka till 3,9 miljarder dollar under 2008.

Skriv kommentar