USA och Kina ingår avtal om piratkopiering

Kina vill stoppa sin omfattande piratkopiering. Därför har de ingått ett avtal med The Motion Picture Association of America (MPAA).

Avtalet innebär att amerikanska filmbolag informerar Kina om kommande filmer var tredje månad. Om någon av filmerna finns på den kinesiska marknaden innan de släpps i USA, lovar Kina att konfiskera kopiorna och åtala försäljarna.

Skriv kommentar