Voodoo Film: lite bättre, lite snyggare

Du har väl knappast undgått att vi gjort om utseendet. En rad ändringar har gjorts, men framför allt är vår förhoppning att det ska vara betydligt enklare att hitta rätt på webbplatsen.

Hela webbplatsen är nu indelad i sex huvudavdelningar. De kan du se längst upp i menyn som består av så kallade tabbar.

Forumet har nu bättre integrerats i resten av webbplatsen, något som varit ett utav huvudmålen med ändringen.

Skriv gärna en kommentar vad du tycker om det nya utseendet!

3 kommentarer

  1. lilla_farbrorn
    fint. har alltid tyckt att det varit lite onödigt "jobbigt" att gå från forumet till huvudsidan.
  2. Black Star
    Mycket Nice!
    Håller med lilla farbrorn.
Skriv kommentar