Så nådde Justine en miljon prenumeranter på YouTube

Justine har gått från noll till över en miljon prenumeranter på sin YouTube-kanal. I en intervju ger hon tips på hur du kan göra likadant.

Några av Justines tips:

  • Starta olika YouTube-kanaler med olika innehåll som du riktar till olika målgrupper.
  • Ha en dialog med användarna. Be om feedback, ställ frågor och kommentera själv.
  • Ta reda på vad användarna gillar och inte gillar.
  • Var aktiv i flera olika kanaler såsom Facebook, Twitter, YouTube med flera för att sprida ditt budskap.

YouTubes trendspanare Kevin Allocca förklarar i en föreläsning för TED Talk vad som får en video att bli viral, det vill säga att den sprids av sig självt på nätet.

Kevin menar alltså att följande tre saker kännetecknar de videor som sprids:

  • Videon är unik och oväntad (unexpectedness).
  • Videon sprids via opinionsbildare i nätverket (tastemakers).
  • Videon engagerar de som använder nätet, till exempel med "remixer" (participating communities).

Skriv kommentar