Ystad startar filmfond

Tanken med Ystads Kommuns nystartade filmfond är att få fler filmproduktioner i regionen. Under första året tänker man dela ut 8 miljoner kronor.

Ystads kommun har redan tillsatt en operativ arbetsgrupp för att möjliggöra visionen om att södra Skåne ska bli ett filmcentrum.

- Det handlar om hur vi får fler filmproduktioner till Ystad, hur vi får fler filmbolag att etablera sin verksamhet i regionen, säger Kenth Jagerborn, kommundirektör på Ystad kommun.

Och kommunen vill satsa pengar i projektet, minst åtta miljoner. Jagerborn poängterar att det måste finnas muskler och substans bakom en fond där de ska kunna bli något långsiktigt. Fonden är tänkt att finansieras bland annat genom att besöksnäringen ökar. Alla som kan dra nytta av detta bidrar till fonden.

Vem som kan söka och vem som ska få stöd är inte tydligt fastslaget. Men det finns tankar om en "kvalitetsgrupp" som ska sköta sållningen bland sökanden.

- Det kommer att strömma in projekt och vi vill ha proffs som kan det här med film. Film är konst, säger Kenth Jagerborn.

Huvudkriteriet är emellertid att man lägger sin filminspelning i sydöstra Skåne.

Skriv kommentar