Ny treårig utbildning för filmproducenter

Ny treårig utbildning för filmproducenter

Vill du bli filmproducent? Zentropa Sweden söker två lärlingar som vill lära sig allt om filmproduktion under tre år.

Lärlingsplatser för personer som vill lära sig allt om filmproduktion på Zentropas vis. Det är vad ”Småtteuddannelse” i Danmark innebär som funnits i över 15 år.

Under tre år får två lärlingar lära sig filmproduktion på Zentropa Sweden och samtidigt få en inblick i filmbranschen. Utbildningen sker i huvudsak i Göteborg och Trollhättan. 

Utbildningen bygger till stor del på "learning by doing" och du får vara delaktig Zentropas filminspelningar. Du får ta del av arbetet med dessa i produktionens alla faser, från utveckling och finansiering till postproduktion och premiär.

Varje halvår sker utvecklingssamtal med Zentropas utbildningsansvarig och under hela utbildningen får du coachning och rådgivning av teamet på Zentropa för att du ska utvecklas så bra som möjligt. Även i den svenska utbildningen kommer lärlingarna under sitt första halvår utgå från Köpenhamn för att lära känna organisationen Zentropa. Under resterande 2,5 år är basen i Göteborg och Trollhättan men fortfarande med kontakt och resor till det danska kontoret.

Alla lärlingar har tillgång till Zentropas utrustning och uppmanas att göra kortfilmer. Zentropa har också en egen filmfond från vilken man kan söka kontanta medel till sina kortfilmer. Enligt Zentropa har de som gått ”Småtteuddannelsen” hög anställningsbarhet i filmbranschen.

Under utbildningen får du en lärlingslön som motsvarar fullt CSN med lån- och bidragsdel. Dock får du ingen lärlingslön under utbildningens första sex månader. Utbildningen är inte berättigad till stöd från CSN.

För att söka måste du ha körkort samt kunna svenska (eller danska) och engelska. UItbildningen startar 1 september 2016 och sista ansökninsdag är den 10 juni.

Skriv kommentar