16 mm

16 mm

Professionellt filmformat som vid introduktionen 1923 var tänkt som mer avancerat amatörsystem. Filmen är brandsäker och från början gjordes en så kallad dubbelperforerad film, men för kopior med ljud tog man bort filmens ena sidas perforeringshål för att få plats med ett längsgående ljudspår, vilket senare låg till grund för Super-16.

Engelska: sixteen millimeter film