2:2-matning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

2:2-matning

Är en metod för överföring av film till PAL-video (625/50) genom att upprepa varje bildruta på var sin delbild. Därmed kommer filmen att gå 4 procent för fort eftersom video har en bildfrekvens på 25 b/s och film 24 b/s. Se även 3:2-matning.

Engelska: 2:2 pull down

Ämnesklassning: Filmteknik