24p

24p

En inspelningsteknik för rörliga bilder. Inspelningen sker med progressiv scanning (p) i 24 bilder/sek, därav namnet 24p. Se även HDCAM.