Super-16

Super-16

Förbättring av 16 mm som 1970 presenterades av svensken Rune Ericson. Super-16 använder nästan hela bredden på så kallad enkelperforerad 16 mm film, vilket ger ett inspelningsformat för vidfilm (bildformatet 1:1,66).