American National Standards Institute

American National Standards Institute (ANSI)

American National Standards Institute (ANSI) är en amerikansk standardiseringsorganisation som bildades 1918.

Se även ISO och SIS.