Standardiseringen i Sverige

Standardiseringen i Sverige (SIS)

Organisation som arbetar med att ta fram standarder inom Sverige. Jämför ISO, som tar fram internationella standarder.

Engelska: Swedish Standards Institute

http://sis.se/