bildmixer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bildmixer

Elektronisk apparat som kan ta emot videosignalerna från två eller fler källor och växla eller mixa mellan dem. Används vid flerkamerainspelningar och i samband med flera videobandspelare. Även den person som sköter apparaten kallas bildmixer eller bildmixertekniker.

Engelska: vision mixer