bildmixer

bildmixer

Elektronisk apparat som kan ta emot videosignalerna från två eller fler källor och växla eller mixa mellan dem. Används vid flerkamerainspelningar och i samband med flera videobandspelare. Även den person som sköter apparaten kallas bildmixer eller bildmixertekniker.

Engelska: vision mixer