bildmixertekniker

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bildmixertekniker

Bildmixerteknikern arbetar vid ett mixerbord (bildmixer) under en TV-inspelning eller direktsändning och lägger ut bilder från olika kameror och andra bildkällor. De lägger ut bilderna i sändning i den ordning som bildproducenten bestämmer. Se även TOM och bing.

Ämnesklassning: Yrkesgrupper