bildmixertekniker

bildmixertekniker

Bildmixerteknikern arbetar vid ett mixerbord (bildmixer) under en TV-inspelning eller direktsändning och lägger ut bilder från olika kameror och andra bildkällor. De lägger ut bilderna i sändning i den ordning som bildproducenten bestämmer. Se även TOM och bing.