bit

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bit

Den minsta byggstenen av en digital signal bestående av en etta (1) eller nolla (0), eller på respektive av. 8 bitar bildar en byte. Bit är en förkortning av binary digit, binärt tal.

Engelska: bit