bitström

bitström

Ett flöde med ettor och nollor (bitar) plus styrkoder som säger hur den digitala informationen ska hanteras när den tas emot.

Engelska: bitstream