bländartal

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bländartal

Bländartalet, eller f-talet, anger kvaliteten på optik. Ju lägre f-tal, desto mindre ljusförluster. När man pratar om exponering pratar man även om f-tal. Då innebär ett högt tal (exempelvis f22) en liten bländaröppning, och därmed mindre ljusinsläpp. Skalan graderas vanligen i f0,7; f1,4; f2,0; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22 där första värdet är största bländaren och därefter i fallande ordning. Varje steg innebär en halvering eller dubblering av ljusstyrkan.

Engelska: f-stop

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild