bländartal

bländartal

Bländartalet (även kallat f-talet eller f-steg) anger dels kvaliteten på optiken och dels mängden ljusinsläpp från optikens bländare. Ju lägre f-tal, desto mindre ljusförluster har optiken.

Ett högt f-tal (exempelvis f22) ger en liten bländaröppning, och därmed ett litet ljusinsläpp. Det är bra om man ska filma i starkt solljus och vill minska mängden ljus som når bildsensorn eller negativet. Ett lågt f-tal (exempelvis f0,7) ger en stor bländaröppning och därmed ett stort ljusinsläpp. Det är bra om man ska filma när det är mörkt ute och inte finns mycket ljus.

F-skalan graderas vanligen i steg och varje steg innebär en halvering eller dubblering av ljusstyrkan. Vanliga steg är följande:

  • f0,7 (mest öppen bländare, släpper in mest ljus)
  • f1,4
  • f2,0
  • f2,8
  • f4
  • f5,6
  • f8
  • f11
  • f16
  • f22 (mest slutna bländaren, släpper in minst ljus)

Engelska: f-stop