blåsa upp

blåsa upp

Innebär att man överför, "blåser upp", ett mindre format till ett större, exempelvis 16 mm till 35 mm.

Engelska: blow-up