blimp

blimp

Hölje som sätts på filmkameran för att ljudisolera den vid exempelvis synktagningar. Moderna kameror är som standard ljudisolerade och kallas följdaktligen självblimpande.

Engelska: blimp