codec

codec

Förkortning för Compressor-Decompressor. Ett sorts program som komprimerar och dekomprimerar digital information. En videocodec "packar ihop" video för att göra den mindre när den sänds eller lagras, och när den spelas upp så packas den återigen upp.

Engelska: codec