komprimering

komprimering

Metod för att rensa bort överflödig information i ett dataflöde så att det tar mindre plats. Komprimeringen sker med hjälp av en algoritm och kan antingen vara förlustfri eller förstörande.

När det gäller text är förlustfri komprimering ett krav eftersom man måste kunna läsa texten igen. Detsamma gäller för datorprogram. Ljud och video använder däremot förstörande komprimering, vilket innebär att viss information går förlorad. Se även MPEG och ZIP.

När en fil har komprimerats och ska läsa igen så måste den dekomprimeras, det vill säga "packas upp".

Engelska: compression