crowdfunding

crowdfunding

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, är ett sätt för att finansiera ett projekt genom att vända sig till ett stort antal finansiärer via exempelvis internetbaserade betalningssystem.

En filmproducent kan exempelvis söka pengar till sin film genom crowdfunding, vilket i praktiken innebär att filmtittarna betalar filmen innan den är färdig. Crowdfunding är en kortform för crowd sourced fund raising. Se även crowdsourcing.