crowdsourcing

crowdsourcing

Crowdsourcing är en metod för att söka förslag genom att lägga ut (outsourca) uppdraget på flera andra parter. Till exempel kan en film produceras genom att alla inblandade får bidra med vad de kan, till exempel pengar, animering, effekter eller dylikt.

Jeff Howe myntade begreppet 2006 i tidningen Wired. Han sammanförde begreppen "crowd" och "outsourcing". Se även crowdfunding.